MyReskill IoT

0
32

Dalam Laporan OECD 2021 Tinjauan Ekonomi Malaysia (ES 2021) yang dilancarkan baru-baru ini, dikatakan bahawa penggunaan teknologi dalam kalangan perniagaan perlu ditingkatkan lagi untuk memacu pertumbuhan produktiviti.

Oleh itu, usaha untuk mencapai tahap pendigitalan yang lebih tinggi perlu digandakan ke arah produktiviti yang lebih baik kerana peranan inovasi teknologi dalam meningkatkan produktiviti kini telah diterima di peringkat global.

Penggunaan teknologi bukan...

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]