- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Kapit

Belia Maju, Sarawak Makmur

Generasi muda sebagai pewaris masa depan perlu mengetahui dan sedar kepentingan menyemai semangat jati yang setia dengan Sarawak melalui usaha memajukan belia seterusnya memastikan Sarawak makmur.

Projek Pembangunan Semakin Rancak dilaksanakan di Kapit

Jaringan perhubungan darat ke Kapit yang semakin baik menyajikan kepesatan pembangunan di Bahagian ini.

Warisan Menenun Pua Kumbu

Tenunan Pua kumbu merupakan seni tenunan kain yang mempunyai coraknya tersendiri yang signifikan kepada masyarakat Iban di Sarawak.

Roti Canai Goreng Hidangan Istimewa Hanya di Kapit

Roti canai goreng generasi keempat hidangan istimewa Kapit.

Kaedah Sejuk Beku Inisitiaf Sediakan Bekalan Dabai Berterusan

Merujuk kepada Food and Agriculture Organization (FAO), makanan sejuk beku didefinisikan sebagai makanan yang disimpan di dalam peti sejuk yang bersuhu di bawah negatif 18°C, dan makanan sejuk beku itu bukan saja tahan lama, malah turut menjamin kualiti dan kesegaran makanan tersebut.

Spending A Busy Sunday Morning in Kapit Town

With attractions such as the Teresang Market, Kapit Wharf Express and Fort Sylvia, Kapit is a lively location during the weekend.

Seni Kraftangan di Kapit Terus Dipertahankan

Permintaan tinggi seni kraftangan dari Kapit mendorong tradisi seni kraftangan subur hidup.

50 Tahun Kapit. Dahulu dan Sekarang

Kapit adalah Bahagian Pentadbiran terbesar di Sarawak (38, 934 km2) iaitu satu pertiga daripada keluasan negeri (124, 450 km2) dan ia terletak di tengah-tengah kepulauan Borneo dan disempadani Kalimantan di bahagian selatan dan timur.

10 Projek Infrastruktur Kawasan URDA Siap Sepenuhnya

Peruntukan yang diagihkan untuk Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) ditumpukan bagi melaksanakan projek infrastruktur asas dan projek bekalan air di mana Agensi Pembangunan Ulu Rajang (URDA) mempunyai 43 projek berimpak tinggi untuk dilaksanakan.

JPN Kapit Anjur Program MEKAR di Sang Anau

Program MEKAR anjuran Jabatan Pendaftaran Negara bantu memudahkan urusan masyarakat di luar bandar.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]