- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Galeri Foto | Photo Gallery

Mengembangkan Industri Sagu Dan Nipah

Pada 2022, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah (LKSN) sebagai sebuah agensi yang akan memacu perkembangan industri sagu dan nipah di negeri ini.

Melonjak Kecemerlangan Institusi

Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (AKPANS) merupakan inisiatif pengiktirafan Perkhidmatan Awam yang berprestij bagi mengiktiraf serta mengukur prestasi jabatan atau agensi kerajaan di Sarawak yang mencapai tahap kecemerlangan kualiti dalam keberkesanan tadbir urus, operasi serta penyampaian perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan melalui pematuhan piawaian kriteria-kriteria tertentu.

Sarawak’s Long-term Green Energy Commitment

Guided by various international, national and state requirements, Sarawak, through Sarawak Energy Berhad, continues to harness its renewable energy to achieve sustainable progress and prosperity.

Jelajah Penerangan Dan Penjelasan Isu-Isu Semasa

Penjawat Awam Negeri Sarawak (PANS) dan orang awam perlu memahami hala tuju dan setiap dasar utama pembangunan ekonomi Sarawak yang telah dirancang sejak 2021 hingga 2030.

Transforming Marudi District into Sarawak’s Notable Destination

Marudi District is experiencing a revitalisation in its socio-economic growth, especially in its tourism sector, thanks to various development projects that have been implemented for the past many years.

Daerah Subis Tawar Tarikan Eko Pelancong

Daerah Subis dengan keluasan 3,849-kilometer persegi dan didiami kira-kira 57,286 orang (data 2020) dilihat sebagai sebuah daerah yang mempunyai banyak kelebihan serta keistimewaan kerana dikelilingi tempat-tempat menarik yang berupaya menjadi tarikan pelancongan.

Realisasikan Matlamat Wujudkan Persekitaran Bersih dan Ceria

Secara dasarnya, budaya kreatif dan inovatif adalah amat penting dalam memajukan kerjaya dan kecemerlangan penjawat awam Sarawak di dalam penyampaian perkhidmatan kepada pengguna.

Daerah Subis Banyak Kelebihan dan Keistimewaan

Daerah Subis (termasuk Daerah Kecil Niah) yang diketuai oleh Pegawai Daerah adalah antara lima (5) Daerah yang terletak di Bahagian Miri dan berada di bawah pentadbiran Pejabat Residen Bahagian Miri.

Strengthening Forest Officers’ Capability in Forest Resource Inventory

Forest Department Sarawak held a refresher course on forest resource inventory with its staff in January 2024, with the goal of boosting their skills in field data collection and forest species identification.

Program LIFE Memperkasa Golongan Berpendapatan Rendah

Program LIFE merupakan langkah intervensi yang penting oleh pihak kementerian dalam mengubah minda golongan sasar dengan menyediakan latihan kemahiran, peluang latihan semula termasuklah bantuan modal bagi memperkasa isi rumah berpendapatan rendah yang produktif untuk terlibat dalam aktiviti yang boleh menjana pendapatan.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]