- Advertisement -spot_img
4,702
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Pembangunan Wilayah

GKCDA Memastikan Pelaksanaan Projek Berjalan Lancar

Model GKCDA adalah serupa dengan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan (IRSDA) di mana Ia bukan sebuah badan berkanun yang formal tetapi berperanan sebagai agensi yang akan menyelaras semua projek pembangunan yang diluluskan di kawasan yang telah ditetapkan.

Projek Pertanian Berimpak Tinggi di Sebuyau

Dalam Rancangan Malaysia Ke Dua Belas (RMKe-12), antara projek berimpak besar yang dilaksanakan oleh Pejabat Pertanian Daerah Sebuyau ialah projek tanaman kelapa dan pisang.

Tanaman Kelapa di Sebuyau

Petani di Daerah Sebuyau digalakkan untuk mengusahakan tanaman kelapa secara komersial bagi memenuhi keperluan produk berasaskan kelapa yang semakin mendapat permintaan tinggi bukan sahaja dalam pasaran negara bahkan sampai ke luar negara.

BDDA Projects to Enhance Livelihoods in Betong Division

An update on diverse development projects that are to take place in Betong Division under Betong Division Development Agency (BDDA).

Usaha Bangunkan Kesejahteraan Dan Sosioekonomi Rakyat Diteruskan

Tidak dinafikan, projek perumahan memberi sumbangan yang signifikan kepada pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat kerana rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dan menyediakan persekitaran hidup yang akan mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia, produktiviti dan pembangunan.

BDA Rancang Pelan Pembesaran Bandar Yang Progresif

Pembinaan 87 unit rumah di Buan Land District Daerah Tatau bakal memberi manfaat khasnya kepada golongan berpendapatan sederhana untuk memiliki kediaman sendiri pada kos yang rendah.

SEDC Memajukan Semenanjung Damai Menjadi Bandar Peranginan

Projek Damai Resort City yang akan melibatkan kos pembinaan sekitar RM4 bilion akan merangkumi pusat peranginan baharu, taman tema, kereta kabel, laluan hutan dan kemudahan aktiviti merentas hutan, kawasan kesihatan dan kesejahteraan, marina dan harta tanah komersial dan kediaman.

M-FICORD Fokus Pengeluaran Produk Makanan bernilai Tinggi

Kerajaan memberi galakan kepada sektor swasta yang mempunyai modal, teknologi dan kepakaran untuk meneroka pengeluaran huluan bagi buah-buahan, sayur-sayuran, penternakan haiwan dan makanan laut premium untuk dieksport terutamanya ke negara-negara berpendapatan tinggi yang disasarkan.

Jambatan Batang Saribas dan Sungai Krian Melengkapkan Jaringan Pesisir Pantai

Pembinaan Jambatan Batang Saribas dan Jambatan Sungai Krian merupakan usaha positif Kerajaan Sarawak dalam misi melonjakkan lagi taraf sosioekonomi penduduk kawasan pesisir pantai.

Limpahan Projek Pembangunan Di Daerah Gedong

Satu lagi projek yang tidak kurang penting yang telah pun memberi manfaat kepada penduduk dari aspek keselamatan ialah projek benteng hakisan Gedong.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]