- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Sarawak

Jelajah Penerangan Dan Penjelasan Isu-Isu Semasa

Penjawat Awam Negeri Sarawak (PANS) dan orang awam perlu memahami hala tuju dan setiap dasar utama pembangunan ekonomi Sarawak yang telah dirancang sejak 2021 hingga 2030.

SALURAN Dalam Memperkukuhkan Ketersambungan

Kerajaan Sarawak komited dalam usaha hendak melengkapkan kawasan di luar bandar dengan capaian internet yang bukan sahaja memberikan manfaat yang positif kepada penduduk tetapi menjadi pelengkap kepada pembangunan infrastruktur.

New District Council Unveiled for Growth and Sustainability

Sarawak's Gedong District steps into a new era with the inauguration of its council. Deputy Premier Dr. Sim Kui Hian emphasises sustainable development and community engagement for lasting prosperity.

Pemimpin Masyarakat Agen Transformasi Daerah Marudi

RAKAN Sarawak telah menemu bual beberapa orang KMKK Daerah Marudi bagi mengetahui peranan mereka dalam usaha pembangunan di peringkat akar umbi serta mendapatkan pandangan mereka tentang perkembangan yang berlaku di daerah berkenaan.

Revitalising Bukit Assek Through Urban Renewal

The Sarawak Government is undertaking a long-term urban renewal initiative to rejuvenate Bukit Assek, as part of a broader effort to transform Sibu Town into a city.

Peningkatan Kemahiran Bantu Mengembangkan Kebolehupayaan

Program peningkatan kemahiran dilihat sebagai satu aspek yang sangat penting kerana ia dapat memperbaiki atau memperluaskan kemahiran profesional selain berupaya menjadikan seseorang itu lebih mahir dan pakar melakukan pekerjaan dalam pelbagai bidang.

Sarawak’s Ongoing Urban Renewal Endeavour

Sarawak has been implementing a number of projects related to urban renewal, as part of measures to boost the quality of life of Sarawakians, especially those from low-income households.

EKSA Tekankan Aspek Persekitaran Tempat Kerja Yang Kondusif

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) adalah kesinambungan dari Amalan 5S diwujudkan untuk menggalakkan pentadbiran awam lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan.

Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat Penghubung di Antara Rakyat Dengan Kerajaan

Ketua Kaum (KK) dan Ketua Masyarakat (KM) memainkan peranan mereka sebagai penghubung antara rakyat dengan kerajaan negeri untuk memastikan semua agenda pembangunan serta bantuan yang disediakan kerajaan Sarawak, dapat disalurkan dan sampai terus kepada rakyat.

Bintulu Port Gears Up to Lead Sarawak’s Green Revolution

Sarawak's Bintulu Port charts a course towards sustainable prominence.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]