Hantar berita

Hantar Berita Kepada Kami. Kongsikan pengalaman anda ataupun sebagai penambahbaikan yang dilaksanakan di organisasi anda atau pembangunan terkini yang berlaku di kawasan anda.

Anda perlu menjadi pengguna berdaftar (sebahagian daripada terma dan syarat) untuk mengguna aplikasi ini dan tiada sebarang bayaran dikenakan (percuma).

Berita terpilih akan dipaparkan di laman sesawang ini dengan penghargaan akan diberi atas sumbangan berita atau artikel anda!
Sumbangan berita anda amat kami hargai.

Terma dan syarat:

  • Panjang tajuk tidak lebih 8 patah perkataan.
  • Satu perenggan satu ayat dengan maksimum 25 patah perkataan.
  • Bilangan perenggan maksimum : 10
  • Jumlah perkataan maksimum : 250 patah perkataan.
  • Foto perlu disertakan : 3
  • Saiz foto : maksimum 200KB
  • Setiap foto perlu disertakan kapyen. Panjang kapsyen tidak melebihi 12 patah peraktaan dan di akhir kapsyen tidak diletakkan nokhtah.
  • Isi kandungan berita/maklumat yang dikemukakan hendaklah tidak menyalahi undang-undang Sarawak, Malaysia dan peraturan Perkhidmatan Awam.
  • Mana-mana maklumat yang melibatkan petikan ucapan atau daripada mana-mana sumber lain hendaklah dinyatakan sumbernya pada akhir artikel/berita dan dinyatakan sebagai nota kaki.
  • Foto yang dikemukakan hendaklah tidak memaparkan keadaan atau situasi yang boleh menimbulkan fitnah, menghasut, rasa tidak senang atau kekeliruan. Foto hendaklah tidak menggambarkan, memomokkan atau menghina (atau memberi implikasi menghina) mana-mana jantina, kaum, agama, organisasi, negeri dan negara.

Please log in to submit content!