Perpaduan Dalam Kepelbagaian

0
89

Penggubalan Dasar Perpaduan Negara (DPN) adalah berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Dasar Perpaduan Negara adalah selaras dengan dasar-dasar utama negara seperti Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB) 2030, Rancangan Malaysia Lima Tahun dan dasar-dasar lain yang berkuat kuasa.

Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin, Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini (15...

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]