Meningkatkan Pendapatan Golongan Miskin Tegar

0
201

Antara keutamaan Kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12) adalah untuk menangani kemiskinan khususnya penghapusan kemiskinan tegar dan mengurangkan ketidaksamarataan sosioekonomi dengan melaksanakan program-program yang lebih menyeluruh dan bersasar.

RMK-12 yang tertumpu kepada matlamat menjadikan Malaysia negara makmur, inklusif dan mampan dengan merangka dasar dan strategi membuktikan komitmen kerajaan prihatin terhadap permasalahan rakyat...

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]