Sarawak Forestry Corporation Ke Arah Pelaksanaan MS ISO 37001:2016 (ABMS)

0
89

Sarawak Forestry Corporation (SFC) berbangga kerana terpilih antara enam 6 (agensi) untuk Projek Perintis Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS) MS ISO 37001 : 2016 seperti diumumkan Kerajaan Sarawak pada awal tahun 2022.

Kini  SFC berada di peringkat akhir sebelum pengauditan sistem oleh SIRIM untuk persijilan yang dijangka akan diperakui di bawah ABMS sebelum berakhir tahun ini (2022).

Usaha ini adalah lanjutan daripada Pekeliling Integriti Sarawak Bil. 3 Tahun 2019 – Garis Panduan Pelaksanaan MS ISO 37001:2016 ABMS dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak yang dikeluarkan Kerajaan Sarawak pada 16 Mei 2019.

Majlis Amanat Perdana Integriti di Hotel RH, Sibu pada 28 Februari 2022

Pekeliling tersebut selari dengan inisiatif 2.1.3 dalam Pelan Pencegahan Rasuah Kebangsaan (NACP) iaitu memperkenalkan persijilan Sistem Pengurusan Antirasuah (ABMS) dalam semua Agensi-agensi kerajaan.

Ia juga merupakan komitmen untuk merealisasikan arahan Perdana Menteri melalui Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Antirasuah (JKKMAR) Siri 14 pada 19 April 2021 bahawa persijilan MS ISO 37001:2016 ABMS perlu dilaksanakan untuk kementerian dan jabatan kerajaan negeri.

Ketelusan serta kepercayaan merupakan asas kepada kredibiliti mana-mana organisasi kerana tiada apa-apa yang boleh menjejaskan institusi berkesan dan perniagaan yang saksama lebih daripada rasuah dan itu sebabnya wujudnya MSISO 37001:2016 ABMS.

Bengkel ABMS di Hotel Fairfield, Bintulu pada 22 hingga 24 Februari 2022

Standard piawaian MSISO 37001:2016 ABMS ini telah dilancarkan pada Oktober 2016 dan merupakan inisiatif yang baik dalam mengukuhkan integriti korporat serta menekankan panduan langkah demi langkah bagi mana-mana organisasi yang tidak mempunyai atau kekurangan rangka kerja antirasuah.

Ia adalah untuk membolehkan organisasi melaksanakan program pematuhan tanpa melaburkan masa yang besar dalam mengenal pasti keperluan kawal selia dan bukan kawal selia dengan mewujudkan, melaksana, mengekalkan dan menambah baik program pematuhan antirasuah.

Ini termasuk beberapa siri langkah dan kawalan yang mewakili amalan baik antirasuah global dalam mengurangkan risiko rasuah dan menggambarkan budaya integriti – ketelusan, keterbukaan dan pematuhan, serta mematuhi ISO 37001.

Progres Perbincangan ABMS di Bangunan Baitul Makmur II, Kuching pada 17 Jun 2022

Tiada satu-satu pelan tindakan tunggal untuk melaksanakan ISO 37001 yang akan sesuai untuk setiap organisasi, tetapi terdapat beberapa langkah biasa yang akan membolehkan organisasi mengimbangi keperluan yang sering bercanggah dan bersedia untuk audit persijilan yang berjaya diakreditasi.

Amalan yang tersusun dengan baik dan berkesan untuk merangkumi semua keperluan minimum garis panduan Piawaian. Mana-mana organisasi perlu mempertimbangkan risiko khusus yang akan memberi kesan kepada prestasi anti-rasuah. Pelan yang mengimbangi keperluan standard, keperluan perniagaan dan tarikh akhir untuk diperakui.

Bengkel ABMS di Hotel Fairfield, Bintulu pada 22 hingga 24 Februari 2022

Proses pembangunan MS ISO 37001:2016 ABMS dibahagikan kepada empat (4) – Kitaran Plan, Do, Check, Act di mana pelaksanaan dari awal hingga akhir dan menyediakan “amalan terbaik” yang sesuai untuk setiap satu, sambil mengarahkan organisasi untuk mendapatkan sumber yang berguna lagi, ia memulakan perjalanan MS ISO 37001:2016 ABMSnya.

Dengan mengikuti amalan berstruktur dan berkesan, organisasi boleh memastikan ia meliputi semua keperluan minimum untuk pelaksanaan sistem pengurusan.

Bengkel ABMS di Hotel Fairfield, Bintulu pada 22 hingga 24 Februari 2022
Bengkel ABMS di Hotel Fairfield, Bintulu pada 22 hingga 24 Februari 2022

Apa jua amalan yang digunakan, organisasi mesti menyesuaikan sepenuhnya dengan konteks tertentu. Pelaksanaan utama terletak pada pendekatan kontekstual dan boleh disesuaikan oleh organisasi, yang akan memastikan hasil yang mantap.

Urutan langkah yang diperlukan dalam proses ini boleh diubah (penyongsangan, gabungan), untuk mencapai hasil yang paling sesuai.

“The Art of Saying No” di Hotel Imperial, Kuching pada 15 Jun 2022

Antara faedah melaksanakan MS ISO 37001:2016 ABMS ialah :

 • mewujudkan budaya integriti, ketelusan, keterbukaan dan pematuhan,
 • meningkatkan kesedaran tentang kesan rasuah terhadap organisasi dan penempatan prosedur yang mencukupi untuk memerangi risiko rasuah.
 • memberi reputasi korporat yang baik kepada pelabur, pekerja, pelanggan dan pihak berkepentingan lain yang organisasi telah melaksanakan amalan baik kawalan anti-rasuah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, dan oleh itu mengambil langkah yang munasabah untuk mengurangkan risiko dan sebarang akibat buruk untuk mencegah sebarang rasuah.

Di samping itu :

 • meningkatkan reputasi dan imej organisasi dengan memastikan pematuhan undang-undang,
 • menunjukkan tanda aras amalan baik dalam sistem pengurusan antirasuah,
 • menunjukkan komitmen organisasi terhadap amalan antirasuah,
 • memberi keyakinan dan kepercayaan kepada bakal rakan kongsi.

Faedah seterusnya ia :

 • membantu organisasi dalam melaksanakan menetapkan dasar dan prosedur yang diperlukan, atau dalam meningkatkan kawalan sedia ada. Ia boleh membantu mengelakkan rasuah daripada berlaku, dan boleh mengurangkan kesannya dengan ketara jika ia berlaku,
 • membantu organisasi untuk mengelakkan atau mengurangkan kos, risiko dan kerosakan akibat rasuah dan  
 • melindungi organisasi daripada didakwa atau mahkamah kerana organisasi telah mengambil langkah yang munasabah untuk mencegah rasuah sekiranya berlaku penyiasatan rasuah yang melibatkan organisasi.

Antara komponen yang dikenal pasti berisiko dan terdedah kepada amalan rasuah ialah :

 • Perolehan
 • Projek Pembangunan
 • Aktiviti penyelidikan
 • Pelaburan
 • Kutipan Hasil
 • Pengurusan Aset/Stor
 • Pengurusan Subsidi
 • Sumber Manusia dan
 • Rakan Bersekutu Perniagaan.

Tanpa pelaksanaan MSISO 37001:2016 ABMS, dikhuatiri organisasi mungkin tidak dapat mengelak atau mengurangkan risiko atau kerosakan akibat rasuah.

Organisasi mungkin tidak dapat menanamkan kepercayaan atau keyakinan pelabur atau pihak berkepentingan dalam organisasi kerana tiada kawalan atau penunjuk atau piawaian pengukuran untuk dipatuhi bagi mengesan tingkah laku yang tidak sesuai.

Selain itu, organisasi tidak dapat menunjukkan pematuhan dalam peraturan/undang-undang/kod amalan berkaitan integriti/rasuah dan organisasi tidak dapat menggalakkan dan membolehkan orang (kakitangan dan orang awam) melaporkan sebarang percubaan, disyaki dan insiden rasuah sebenar.

Pada akhirnya matlamat pelaksanaan MS ISO 37001:2016 ABMS akan menentukan keperluan dan menyediakan panduan untuk mewujudkan, melaksana, menyelenggara, menyemak dan menambah baik sistem pengurusan antirasuah.

Oleh itu, sebarang perubahan baharu atau sebarang perubahan pada peraturan, undang-undang atau komitmen pengurusan, sesebuah organisasi perlu mendapatkan kelulusan dan/atau mengguna pakai jika berkaitan daripada badan pentadbir mengenai yang baharu atau sebarang perubahan pada peraturan, undang-undang atau komitmen pengurusan.

Selain itu, beberapa langkah-langkah lain  turut dilaksanakan seperti taklimat kepada pengurusan, penyebaran maklumat berkaitan kepada semua kakitangan dan rakan perniagaan serta kemaskini SOP berkaitan (dasar antirasuah, dasar pemberi maklumat, menguruskan hadiah, dasar dan prosedur lain yang berkaitan dengan antirasuah) dan sebagainya.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]