- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Milestones

Part 1: MLGH OACP to Address Corruption and Integrity Issue in the Ministry

The Ministry of Local Government and Housing (MLGH) launched its Organizational Anti-Corruption Plan (OACP) 2021-2025 on 25 November 2020.

Proses Pembangunan OACP 19 PBT

Perbincangan senario OACP 19 PBT merupakan sebahagian program di dalam bengkel Maya OACP 19 PBT yang mana setiap kumpulan akan membentangkan draf risiko dan mencadangkan inisiatif serta tempoh pelaksanaan inisiatif tersebut.

SALURAN Luaskan Capaian Internet

Objektif utama SALURAN adalah untuk memperluaskan capaian 4G dengan menaik taraf infrastruktur sedia ada serta infrastruktur baharu ke seluruh Sarawak.

JTS dan UTM Jalin Kerjasama Dalam Bidang Penyelidikan dan Pembangunan

Kolaborasi ini disasarkan untuk memenuhi keperluan jangka pendek dan jangka panjang merangkumi dua (2) teraju utama iaitu (1) perkongsian teknologi dan kepakaran, dan (2) peluang latihan dan penyelidikan.

Memperkasa Tadbir Urus Dan Integriti

Bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan sentiasa dipercayai dan dikekalkan cemerlang, setiap penjawat awam mesti mempunyai tahap integriti yang baik untuk menjalankan tugas dan amanah masing-masing.

Inisiatif Bandar Pintar Menjadikan Kehidupan Lebih Selesa

Konsep Bandar Pintar semakin popular di seluruh dunia dan dibangunkan dengan perkembangan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan menyeluruh, seterusnya meningkatkan fungsi kecekapan dan produktiviti pengurusan sesebuah bandar raya.

Impak dan Keberkesanan Tenaga Boleh Diperbaharui

Tenaga hidro dapat mewujudkan ekonomi hijau dan menjamin kemakmuran negeri Sarawak menjelang 2030, Kerajaan Sarawak komited untuk menghasilkan tenaga diperbaharui termasuk pengeluaran hidrogen hijau serta solar terapung di empangan hidro yang ada.

Towards a Healthy, Sustainable and Competitive Research Ecosystem

Since its formation in 2017, Sarawak Research and Development Council has been integral in enhancing the promotion, coordination and advancement of Sarawak’s research and development.

Marching Towards Becoming a Sport Powerhouse

Through continuous provision of world-class infrastructure and investment in sport science and education, Sarawak remains committed in its vision of becoming Malaysia’s sport powerhouse.

CeIO Pelengkap Usaha Tingkatkan Integriti

CeIO ialah agen yang membawa perubahan dalam organisasi dan menjadi benteng kawalan dalaman organisasi.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]