- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Milestones

150 Villages in Sarawak to Have Access High-Speed Broadband Connectivity

The Sarawak Rural Broadband Network (MySRBN) project is implemented in 150 villages in the state to provide high-speed broadband connectivity with the aim of accelerating the state’s digital transformation.

Sektor Pertanian Dimajukan Sebagai Entiti Perniagaan Berdaya Saing

Sejak beberapa tahun lalu, kerajaan telah memberi tumpuan terhadap aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta program pengembangan pertanian. Unit Penyelidikan Pertanian (Research Division) yang berpusat di Pusat Penyelidikan Pertanian (ARC) Semenggok telah mencapai kemajuan memberangsangkan dalam teknologi pertanian melalui beberapa program penyelidikan tanaman dan pengurusan tanah.

Pembangunan Lestari di Sarawak

Pada dasarnya, pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan serta mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan semasa dan pada masa yang sama tidak menjejaskan keupayaan generasi akan datang.

Sarawak Museum Role in Preserving Sarawak’s Heritage, History and Culture

Perhaps one of the momentous moments for the preservation of culture, history and heritage in Sarawak is when the Sarawak Heritage Ordinance 2019 was introduced. The Sarawak Heritage Ordinance was introduced in October 2019 to replace the Sarawak Cultural Heritage Ordinance 1993.

Sarawak Berjaya Bina dan Majukan Infrastruktur dan Pengangkutan Sepanjang Tiga Dekad

Banyak pencapaian serta kejayaan yang boleh dibanggakan dari sudut pembangunan fizikal seperti pembinaan jaringan jalan yang menjadi pemangkin kepada peningkatan pendapatan per kapita negeri.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]