- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Berita dari Putrajaya

Bajet 2022 Menumpukan Pemulihan Ekonomi, Membina Semula Daya Tahan Negara dan Memangkin Pembaharuan Pasca Pandemik

Bajet 2022 merupakan pemangkin ke arah pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang akan memacu pertumbuhan, keterangkuman dan kelestarian ekonomi dalam jangka sederhana berteraskan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB2030).

PM Umum Tiga Dasar Penting Semasa Hari Terbuka GLC

GLC dan GLIC yang telah membantu membina asas pembangunan sosioekonomi Malaysia selama hampir lima dekad telah menzahirkan komitmen untuk terus menyokong usaha Kerajaan bagi mempercepatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19.

Teknologi Hijau Terus Diperkasa Dalam RMKe-12

Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk kepada produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: • Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan; • Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan • Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui

Menarik Pelaburan Berkualiti Tinggi

Dalam usaha meningkatkan produktiviti melalui automasi, kerajaan juga menyediakan sejumlah RM100 juta sebagai geran padanan Automasi Pintar kepada 200 buah syarikat pembuatan dan perkhidmatan untuk mengautomasikan proses perniagaan mereka.

Membangunkan Kapasiti Inovasi

Kerajaan menjangkakan hab inovasi di bawah Taman Teknologi Malaysia akan memberi manfaat dan pendedahan kepada kira-kira 10,000 bakal usahawan tempatan.

Memperkasa Masyarakat Luar Bandar Melalui Program Pembangunan Komoditi

Untuk meningkatkan taraf sosioekonomi golongan pekebun kecil, kerajaan akan memperkenal dan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobest kepada pekebun kecil melalui geran padanan.

Pelan Tindakan Ekonomi Biru

Kawasan laut yang memerlukan perlindungan khas melalui intervensi oleh Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO) disebabkan oleh kepentingan kawasan tersebut untuk diiktiraf dengan alasan ekologi atau sosioekonomi atau saintifik dan yang mungkin terdedah kepada kerosakan akibat kegiatan maritim antarabangsa. Sumber: Laporan Kebangsaan Keenam kepada Konvensyen Kepelbagaian Biologi, 2019.

Committed to Drive Innovation

The 2022 National Budget rolled out several initiatives to be implemented as an effort to drive innovation in a post-pandemic Malaysia.

Mempertingkat Kemampanan Alam Sekitar dalam Tempoh RMK-12

Dalam tempoh RMK-12, kita bakal menyaksikan peralihan seluruh negara kepada amalan ekonomi dan gaya hidup yang lebih mampan yang menghargai khazanah semula jadi dan kesihatan alam sekitar.

RM14.2 Bilion Disediakan Untuk PKS

Dalam mengembalikan keupayaan perniagaan, kerajaan akan memperbanyakkan akses pembiayaan kepada sektor perniagaan, terutama untuk pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) dan sektor formal.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]