- Advertisement -spot_img
4,702
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

TAG

Bakat

Peranan MEITD Dalam Pendidikan di Sarawak

Sejak ditubuhkan, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak (MEITD) telah memberi fokus terhadap isu berkaitan kemudahan pendidikan yang sering berbangkit seperti isu sekolah daif.

Membentuk Pasukan Kerja Efektif

Membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan di dalam organisasi.

Membangunkan Bakat Untuk Keperluan Industri Teknologi Tinggi

Sarawak perlu menyediakan satu ekosistem yang komprehensif dengan membangunkan modal insan dan bakat tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran yang betul untuk memenuhi ekonomi baharu menerusi produk yang dihasilkan daripada teknologi hijau dan boleh diperbaharui.

MEITD Terus Beri Tumpuan Terhadap Pembangunan Bakat

Program Upskilling for Deeptech and Future Skills merupakan inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Majlis Pekerjaan Negara (MPN) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bagi mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia semasa pasca-pandemik Covid-19. Program ini berbentuk insentif kewangan yang diberikan kepada pekerja dan majikan yang terlibat bagi pewujudan pekerjaan dan peningkatan kemahiran dalam bidang deeptech dan futureskills.

Masa Hadapan Sarawak Terletak di Tangan Belia

Kesinambungan pembangunan masa hadapan Sarawak terletak di tangan belia, seiring usaha Sarawak menuju ekonomi baharu berteraskan teknologi, ekonomi yang memberi nilai tambah kepada sumber yang sedia ada kepada Sarawak.

Pengisian Guru di Sarawak Capai 93.47% Keseluruhan

Menurut Pengarah Pendidikan Sarawak, pencapaian itu adalah berkat usaha gigih dan keprihatinan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Sarawak serta sokongan daripada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak (MEITD).

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]