- Advertisement -spot_img
Thursday, 29 February 2024 7:48pm
- Advertisement -spot_img

TAG

Inovasi

Dua Inovasi JTS Sarawak Menang Anugerah Di MTE 2024

Malaysia Technology Expo (MTE) 2024 merupakan platform bagi para penggiat inovasi dan kreativiti untuk mempamerkan inovasi mereka kepada umum.

6  ICQCC Sarawak Berjaya Merangkul Anugerah Emas di Beijing

Konvensyen Antarabangsa ICQCC telah diadakan sebanyak 47 kali sejak pelancarannya pada tahun 1976 yang juga terkenal sebagai "Olimpik Berkualiti" (“Quality Olympics”).

Sawetro Alangan Pantas, Fleksibel dan Effisien

Sawetro Alangan mudah digunakan kerana ianya fleksibel, ringan dan jimat ruang. Penghadang ini sesuai digunakan di semua tempat dan aktiviti yang memerlukan penghadang dalam kadar segera.

Inovasi Beralih Ke Tenaga Boleh Diperbaharui

Inovasi dan data adalah pemacu kepada transformasi sosisoekonomi dan ekonomi baharu.

Tadbir Urus Baik Dititik Beratkan Dalam Perkhidmatan Awam

Program HIITS wajar diadakan bagi mengukuhkan imej Perkhidmatan Awam Sarawak dan Jabatan Tanah dan Survei (JTS) khususnya di mata rakyat kerana imej yang baik dan berintegriti adalah penting untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap setiap perkhidmatan yang diberikan kepada mereka.

Hab Teknologi Dan Inovasi Untuk Para Pengasas Dan Usahawan

Malaysia semakin berkembang menjadi hab teknologi untuk pengasas di peringkat antarabangsa sehingga disenaraikan sebagai destinasi untuk syarikat permulaan terbaik ke-11 di dunia.

Membangunkan Bakat Untuk Keperluan Industri Teknologi Tinggi

Sarawak perlu menyediakan satu ekosistem yang komprehensif dengan membangunkan modal insan dan bakat tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran yang betul untuk memenuhi ekonomi baharu menerusi produk yang dihasilkan daripada teknologi hijau dan boleh diperbaharui.

Data dan Inovasi Menjana Kebolehpasaran Sumber Ekonomi

Pembangunan Pusat Data dan Inovasi Sarawak berpotensi besar dalam memacu perkembangan sektor ekonomi baharu selaras dengan mandat Kerajaan Sarawak tahun 2030. Kerajaan kekal relevan dalam memenuhi permintaan dalam sektor ekonomi digital di semua peringkat melalui keterbukaan dalam transformasi digital.

DIH Perluas Ekosistem Keusahawanan di Sarawak

Hab Inovasi Digital (DIH) Sarawak memainkan peranan yang amat penting dalam menghubungkan komuniti tempatan serta memperluaskan ekosistem keusahawanan di negeri Sarawak.

Inovasi Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak Meraih Pengiktirafan di Malaysia Technology Expo (MTE) 2023

Selain daripada pengiktirafan Public Service Innovation Award (PSIA), Malaysia Technology Expo (MTE) 2023 juga menjadi platform untuk para inventors dan innovators daripada seluruh dunia untuk berkumpul dan merebut pengiktirafan yang dianugerahkan semasa expo ini berlangsung.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]