Keberkesanan Ekosistem Pemasaran Hasil Pertanian

0
198

Pada 2017, Kerajaan Sarawak telah menggariskan 13 inisiatif untuk mentransformasi sektor pertanian Sarawak ke arah yang lebih moden, mapan dan berteraskan digital dan ia dilihat telah mampu memberi impak besar terhadap ekosistem pemasaran hasil pertanian di negeri Sarawak.

Inisiatif-inisiatif tersebut ialah :

  1. Mengukuhkan keupayaan dan keupayaan modal insan
  2. Memperluaskan rangkaian pemasaran
  3. Menubuhkan syarikat...

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]