Persiapan Mencalonkan Sarawak Delta Geopark ke UNESCO Global Geopark

0
18

Pada 3 Oktober 2023, Datu Haji Hamden bin Haji Mohammad, Pengarah Hutan Sarawak selaku Pengerusi Jawatankuasa Kumpulan Kerja Warisan dan Pemuliharaan Saintifik telah merasmikan Majlis Perasmian Inter-Agency Workshop on Sarawak Delta Geopark (SDGp) Aspiring Sarawak Delta UNESCO Global Geopark di Kuching.

SDGp diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan yang keenam di bawah Program Pembangunan Geopark Kebangsaan

Bengkel ini merupakan salah satu usaha bagi persediaan untuk mencalonkan SDGp ke peringkat antarabangsa pada tahun 2024.

Bengkel yang berlangsung dari 3 – 4 Oktober 2023 melibatkan seramai kira-kira 30 orang pegawai terdiri daripada pelbagai agensi seperti Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Jabatan Hutan Sarawak, Sarawak Forestry Corporation, Jabatan Muzium Sarawak, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, Jabatan Peguam Besar Sarawak, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Sarawak Tourism Board, Majlis Daerah Bau, Unit Perancang Ekonomi Sarawak, Tourism Malaysia Sarawak, Jabatan Mineral dan Geosains Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) serta Pejabat Residen Bahagian Kuching.

Kira-kira 30 orang pegawai terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan Sarawak hadir Inter-Agency Workshop on Sarawak Delta Geopark (SDGp) Aspiring Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dari 3-4 Oktober 2023 di Kuching

Bengkel ini dibimbing oleh Kumpulan Pakar Geopark Global dan Kebangsaan yang diketuai Yang Berbahagia Prof. Emeritus Dato’ Ibrahim Komoo yang merupakan Naib Presiden, Global Geoparks Network Association (GGN) bersama ahli-ahli iaitu Prof. Dr Che Aziz Ali, Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Geopark Kebangsaan, Prof. Madya Dr. Tanot anak Unjah, Pensyarah, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), UKM dan Dr Dana anak Badang, Timbalan Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Kelantan.

Persediaan bagi Pencalonan Aspiring Sarawak Delta Global Geopark adalah usaha yang penting dan memerlukan perancangan yang teliti bagi memenuhi dan mematuhi syarat-syarat serta standard yang ditetapkan oleh UNESCO.

Datu Haji Hamden bin Haji Mohammad, Pengarah Hutan Sarawak menyampaikan cenderahati kepada Prof. Emeritus Dato’ Ibrahim Komoo, ketua Kumpulan Pakar Geopark Global dan Kebangsaan

Beberapa persediaan yang dibincangkan semasa bengkel ini adalah penyusunan perancangan geopark merangkumi matlamat, visi dan objektif. Ini juga merangkumi pelan pemeliharaan sumber semula jadi, pelan Pendidikan awam, aktiviti pelancongan serta pemeliharaan budaya dan sejarah.

Bengkel bersama kumpulan pakar selama dua (2) hari ini menyediakan hala tuju secara terperinci bagi persediaan Aspiring Sarawak Delta UNESCO Global Geopark.

SDGp dibentangkan ke peringkat kebangsaan pada bulan Oktober 2023 bagi Hasrat Kerajaan Negeri untuk pencalonan di peringkat UNESCO Global Geopark untuk tahun 2024.

SDGp yang terletak di selatan negeri ini diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan yang keenam di bawah Program Pembangunan Geopark Kebangsaan.

SDGp meliputi kawas seluaas kira-kira 3,112km persegi meliputi daerah Kuching, Bau, Padawan dan Siburan

SDGp meliputi daerah Kuching, Bau, Padawan dan Siburan yang memiliki banyak ciri geologi dan geomorfologi dengan nilai geowarisan yang tinggi untuk diiktiraf sebagai sebuah geopark pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Berkeluasan 3,112km persegi, SDGp kaya dengan keunikan landskap batuan (28 geotapak), kepelbagaian biologi (12 biotapak) dan budaya (14 tapak budaya).

SDGp kaya dengan keunikan landskap dan kepelbagaian biologi

Dalam usaha untuk membangunkan SDGp, kerajaan negeri menekankan aspek-aspek pemeliharaan dan pemuliharaan warisan, pembangunan ekonomi dan pembangunan komuniti dengan mengintegrasikan alam semula jadi dan pemuliharaan warisan budaya sebagai satu entiti seimbang.

Pelawat yang mengunjungi Geopark ini akan dapat melihat formasi rupa bumi yang didasari oleh pelbagai jenis unit yang berusia, daripada karbon hingga resen; kepelbagaian biodiversiti dengan spesies endemik di Borneo seperti orang utan, orang Belanda (Proboscis Monkey) dan cicak batu fairy dan kekayaan warisan budaya daripada seni bina, peralatan muzik, senjata sehingga kepada makanan yang terhasil daripada kewujudan masyarakat berbilang kaum.

Pengiktirafan keenam ini adalah selepas Geopark Lembah Kinta dan Geopark Lenggong, Perak; Geopark Kebangsaan Jerai, Kedah; Geopark Kebangsaan Kinabalu, Sabah dan Geopark Kebangsaan Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]