- Advertisement -spot_img
Thursday, 29 February 2024 8:49pm
- Advertisement -spot_img

TAG

Ekonomi

Industri Buluh Memperluaskan Ekonomi Sarawak

Buluh merupakan spesies rumput dan senang tumbuh dan penggunaan buluh juga sinonim dengan masyarakat Sarawak sejak berkurun lamanya.

Bajet 2022 Menumpukan Pemulihan Ekonomi, Membina Semula Daya Tahan Negara dan Memangkin Pembaharuan Pasca Pandemik

Bajet 2022 merupakan pemangkin ke arah pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang akan memacu pertumbuhan, keterangkuman dan kelestarian ekonomi dalam jangka sederhana berteraskan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB2030).

1,109 Koperasi di Sarawak Jana Perolehan Lebih RM300 Juta

Gerakan koperasi di Malaysia yang wujud sejak 100 tahun lalu mampu memacu perkembangan ekonomi negara serta diyakini berperanan sebagai entiti perusahaan sosial dalam membantu anggota dan masyarakat.

SuK : Jangan Ketinggalan Dalam Ekonomi Digital

Program Randau Digital adalah untuk menerangkan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak secara dalam talian yang boleh dicapai melalui www.sarawak.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar dalam Sarawak Gov App.

Penjawat Awam Tulang Belakang PCDS 2030

Pelbagai inisiatif strategik di bawah lembayung PCDS 2030 telah dilaksanakan oleh kerajaan demi memacu Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi. Sebagai bukti, sejumlah RM4.083 bilion atau 64 peratus daripada jumlah perbelanjaan pembangunan dalam Bajet Negeri 2022 diperuntukkan bagi melaksanakan projek infrastruktur dan utiliti di luar bandar dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi luar bandar.

Ketersambungan Infrastruktur Rangsang Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang cekap dan inklusif akan terus diberi perhatian dengan meningkatkan kebolehcapaian pengangkutan awam, mempertingkat fasiliti perdagangan dan memperkukuh institusi serta rangka kerja awal selia.

Pembangunan Wilayah Tangani Ketidakseimbangan Sosioekonomi

Ketidaksamaan dan ketidakseimbangan antara negeri, dalam negeri dan wilayah masih wujud dan jurang pembangunan di antara kawasan luar bandar dan bandar pula masih berterusan. Oleh itu, dalam tempoh RMK-12, usaha akan dipergiatkan untuk mempercepatkan pembangunan yang lebih inklusif bagi negeri dan wilayah serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan bandar.

Dua Pemacu Perubahan Perkasa Ekonomi Negara

Tumpuan RMK-12 juga akan diberikan kepada usaha mempercepatkan peralihan industri ini kepada yang lebih canggih dengan menghasilkan produk dan perkhidmatan bernilai tambah yang tinggi, memperluas pasaran global dan menarik pelaburan berkualiti.

LPB Seksyen Julau Dibuka Secara Rasmi

Projek Lebuhraya Pan Borneo Sarawak merupakan projek Kerajaan Persekutuan yang dilaksanakan Kementerian Kerja Raya sebagai pemilik projek dan Jabatan Kerja Raya (JKR) Sarawak selaku Pegawai Penguasa Projek.

Mengurus Perubahan Budaya

Persidangan maya, iaitu E-Persidangan Mengurus Perubahan Budaya 2021 anjuran Unit Sumber Manusia Negeri (SHRU), Jabatan Ketua Menteri telah diadakan buat julung kalinya pada 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]