- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Dari Sematan ke Merapok

Projek Sarawak-Sabah Link Road (SSLR)

Projek Sarawak-Sabah Link Road (SSLR) Bakal Membuka Lebih Banyak Peluang Ekonomi Di Wilayah Utara Sarawak

Sektor Pertanian Bahagian Limbang Terus Diperkasa

Sektor pertanian bukan sahaja antara sektor yang menyumbang kepada unjuran Keluaran dalam Negara Kasar (KDNK) Negeri Sarawak, malah akan mencapai hasrat untuk menjadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih makanan menjelang 2030.

Pembangunan Pertanian di Daerah Lawas Semakin Rancak

DOA Lawas wujud sejak 1960an, diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Pertanian Kanan dan mempunyai 48 orang anggota iaitu, 41 orang di bawah Jabatan Pertanian dan selebihnya adalah di bawah PPK Lawas.

121 Program SPS dan 198 Program SPK Dilaksanakan di Seluruh Sarawak

Komitmen dan keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap rakyat berpendapatan rendah khususnya di SPS dan SPK diteruskan dengan memperkenalkan dasar baharu iaitu penambahbaikan terhadap spesifikasi dan komponen infrastruktur asas di skim-skim baharu yang akan dilaksanakan. Penambahbaikan ini melibatkan infrastruktur asas seperti jaringan jalan raya yang dahulunya hanya jalan batu (gravel road) akan dinaiktaraf kepada jalan berturap (tar-sealed road).

Benteng Penahan Hakisan Sungai Simunjan Dibina Semula

Pembinaan benteng penahan hakisan sungai Simunjan merupakan tambahan kepada satu lagi projek penahan hakisan dalam usaha meningkatkan piawaian keselamatan di kawasan sungai yang akan diperluas di pesisir pantai Sarawak khasnya di Samarahan yang terjejas akibat fenomena hakisan sungai semula jadi.

Entrepreneurism to empower the women of Kampung Sebandi Hulu

The fire razing their longhouse in 1981 was a dark moment for the residents of Kampung Sebandi Hulu, Lundu. Having resided in Kampung Sebandi Hulu...

A Promising Future in Kampung Beliong’s Agriculture Sector

At present, many people living in Kampung Beliong, as well as neighbouring villages in this part of Asajaya District, are involved in the agriculture...

PPWS Kampung Sejijaq Plaman in reflecting the spirit of women supporting women

The Sarawak Federation of Women’s Institute or Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (PPWS) for Kampung Sejijaq Plaman, Tebedu truly does reflect the spirit of women...

Profile: Kampung Sebandi Hulu, Lundu

Kampung Sebandi Hulu is a five-acre village located in Lundu District, Kuching Division. Originally from Lubok Antu as Kampung Sebandi, it was then moved to...

Respon Anak Muda Kampung Tringgus Bong Terhadap Transformasi

Sejak beberapa tahun lalu, kerajaan telah membangunkan Kampung Tringgus Bong dengan menyediakan pelbagai infrastruktur asas bagi memastikan penduduk menikmati kehidupan yang berkualiti setanding dengan...

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]