- Advertisement -spot_img
4,704
published news
and counting
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Rencana

Daerah Subis Tawar Tarikan Eko Pelancong

Daerah Subis dengan keluasan 3,849-kilometer persegi dan didiami kira-kira 57,286 orang (data 2020) dilihat sebagai sebuah daerah yang mempunyai banyak kelebihan serta keistimewaan kerana dikelilingi tempat-tempat menarik yang berupaya menjadi tarikan pelancongan.

Realisasikan Matlamat Wujudkan Persekitaran Bersih dan Ceria

Secara dasarnya, budaya kreatif dan inovatif adalah amat penting dalam memajukan kerjaya dan kecemerlangan penjawat awam Sarawak di dalam penyampaian perkhidmatan kepada pengguna.

Daerah Subis Banyak Kelebihan dan Keistimewaan

Daerah Subis (termasuk Daerah Kecil Niah) yang diketuai oleh Pegawai Daerah adalah antara lima (5) Daerah yang terletak di Bahagian Miri dan berada di bawah pentadbiran Pejabat Residen Bahagian Miri.

Kuching Water Board’s Strategic Clean Water Initiatives

Kuching Water Board (KWB) ensures clean water accessibility through strategic initiatives: upgrading infrastructure, reducing Non-Revenue Water, fostering community empowerment, and embracing digitalisation, all in pursuit of sustainable development goals.

MIKM Terap Nilai Integriti Peringkat Akar Umbi

Peranan KMKK adalah untuk menjadi penjaga adat resam dan budaya kaum masing-masing, kemudian seiring arus pemodenan dan pembangunan, peranan serta tanggungjawab mereka telah diperluaskan bagi membantu mengeratkan hubungan di antara masyarakat dengan pihak Kerajaan.

Navigating ESG Integrity in Sarawak

In Sarawak, whistleblowing and ESG integration is pivotal for sustainable development. This article explores Malaysia's evolving ESG landscape, linking to the need for effective whistleblowing mechanisms for transparency and compliance.

Harmonising Customer Satisfaction with ESG Principles: A Transformative Approach

Customers today are increasingly attuned to global issues, from environmental concerns to social and corporate governance practices.

Unit Trafik Warden DBKU

Penubuhan Unit Trafik Warden DBKU pada asasnya adalah untuk membantu Polis Diraja Malaysia (PDRM) melancarkan kesesakan lalu lintas di bandar raya Kuching, terutama di kawasan bulatan ketika waktu puncak.

Program LIFE Memperkasa Golongan Berpendapatan Rendah

Program LIFE merupakan langkah intervensi yang penting oleh pihak kementerian dalam mengubah minda golongan sasar dengan menyediakan latihan kemahiran, peluang latihan semula termasuklah bantuan modal bagi memperkasa isi rumah berpendapatan rendah yang produktif untuk terlibat dalam aktiviti yang boleh menjana pendapatan.

The Importance of Performance Management in the Public Sector

An effective performance management system in the public sector offers numerous internal advantages and external benefits, which the Sarawak Government hopes to achieve as it focuses on improving the State civil service.

Latest news

- Advertisement -spot_img
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]